modern günce
Arduino,  Eğitim,  Yazılım

Arduino İle Space Game Oyunu – 1. Versiyon

Videoda görmüş olduğunuz oyunun arduino ile nasıl yapıldığını göstermek anlatacağım. Haydi başlayalım :d

Gerekli Malzemeler

 • Arduino Uno
 • Joystick Modülü
 • Jumper Kabloları
 • Breadboard


Şema

Şemadaki jumper kabloların bağlantıları:

VCC -> Arduino 5V

BL -> Arduino pin 3

GND -> Arduino GND

CLK (SCLK) -> Arduino pin 8

DIN (MOSI) -> Arduino pin 9

DC -> Arduino pin 10

CE or CS -> Arduino pin 12

RST (RESET) -> Arduino pin 11


Kod

Açıklamaları yabancı arkadaşlarım için ingilizce yapmıştım. Sizlerin de bu iş ile ilgilenmenizden ötürü az da olsa ingilizce bildiğinizi varsayarak türkçeye çevirmeye uğraşmadım. Kod ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa çekinmeden sorabilirsiniz.

#include <lcd5110_graph.h>
LCD5110 lcd(8,9,10,11,12);   //(clk,din,dc,rst,ce)</p><p>int BL=3;
extern uint8_t SmallFont[];   //describe the fonts
extern uint8_t MediumNumbers[]; 
extern uint8_t arac[];     //describe our shape
extern uint8_t dusman_araci[]; //desribe enemy shape
const int xpin=A0;       //joystick x pin 
char pozisyon=2;        //describe the location, our shape start location 2
boolean kontrol = true;        
boolean dusmanOldu = true;
int skor=0;
int hiz=0;
int dusmanKonumu1;       //describe enemy1 x location 
int dusmanKonumu2;       //describe enemy2 x location
int dusmaninYdeKonumu;     //describe enemies y location</p><p> void dusmanAraci(int yer, int asama ){  //set locations for enemy shapes 
 if (yer==1){                   //if location=1;
 lcd.drawBitmap(2 , asama, dusman_araci, 12, 8);  //draw enemy shape
 }
 if (yer==2){
 lcd.drawBitmap(18, asama, dusman_araci, 12, 8);
 }
 if (yer==3){
 lcd.drawBitmap(34, asama, dusman_araci, 12, 8);
 }}</p><p> void oyunBitti() {          //if we failure, the game over
 while(1) {              
   delay(100);            //wait 1 milisecond
   lcd.clrScr();           //clear the screen
   lcd.setFont(SmallFont);      //set font
   lcd.print("GAME OVER",CENTER,20); //print
   lcd.update();           //update the screen
 }}</p><p> 
void setup() {
 pinMode(BL,OUTPUT);   //set back light Output 
 lcd.InitLCD();     //initilaze the lcd screen
 lcd.setContrast(55);  //set contrast(amound 0 to 127)
 Serial.begin(9600);   //start serial comunation 
}</p><p>void loop() {
 analogWrite(BL,200);</p><p> 
 
 //set game screen 
 lcd.drawRect(0,0,47,47);  //we draw rectangle 
 lcd.setFont(SmallFont);   //set font
 lcd.print("skor",53,0);   //printf score
 lcd.setFont(MediumNumbers); //set font
 lcd.printNumI(skor,59,7);  //get score 
 lcd.setFont(SmallFont);   
 lcd.print("hiz",56,25);   //print speed
 lcd.setFont(MediumNumbers); 
 lcd.printNumI(hiz,59,32);  //get speed
 lcd.update();        //update</p><p> 
 
 //set the joyistick location 
 int x=analogRead(xpin);
 if(x<300 && pozisyon!=1 && kontrol==true ){  //if location!=1,x state<300 and control is true
  pozisyon--;                 //decrease the location it means move shape to the left
  kontrol=false;               //control false for another movement
 }
 else if(x>600 && pozisyon!=3 && kontrol==true){ //if location!=3,x state>600 and control is true
  pozisyon++;                  //increase the location it means move shape to the right
  kontrol=false;
 }
 else if(x>300 && x<600 ){            
  kontrol=true;
 }
  Serial.println(x);               //for learning x state
 
 //set the our shape location
 lcd.clrScr();                  //clear the screen
 if (pozisyon==1){                //if location=1;
 lcd.drawBitmap(2, 37, arac, 12, 8);}      //draw our ship
 
 if (pozisyon==2){
 lcd.drawBitmap(18, 37, arac, 12, 8);}</p><p> if (pozisyon==3){
 lcd.drawBitmap(34, 37, arac, 12, 8);}</p><p> if (dusmanOldu){       //if enemy shape is dead,check are they dead
 dusmanKonumu1 = pozisyon;  //draw first enemy shape
 dusmanKonumu2 = random(0,4); //draw another enemy shape somewhere
 dusmaninYdeKonumu = 0;    //bring enemy from the top
 dusmanOldu = false;}     //enemy is recreated so they are not dead
 
 
 dusmanAraci (dusmanKonumu1,dusmaninYdeKonumu); dusmaninYdeKonumu++; //draw first enemy shape and get it from top to bottom
 dusmanAraci (dusmanKonumu2,dusmaninYdeKonumu); dusmaninYdeKonumu++; //draw second enemy shape and get it from top to bottom
  
  
  if (dusmaninYdeKonumu>22 && ((dusmanKonumu1 == pozisyon) || (dusmanKonumu2 == pozisyon)) ){ //if our shape touch enemy shapes
    oyunBitti();}                                      //the game is over
 
  if (dusmaninYdeKonumu>40){  //if our shape escape from enemies
    dusmanOldu = true;    //kill enemy shapes
    skor++;}         //increase one by one the score
 
  //increase speed according to score
  if (skor>=0 && skor<=10){      //if score is amoung 0 to 10
    hiz = 0; delay(80);      //the game speed is slow 80ms
 }
  if (skor>10 && skor<=20){     //if score is amoung 10 to 20
    hiz = 1; delay(65);      //increase speed to 65ms and increase speed to 1
 }
  if (skor>20 && skor<=30){     
    hiz = 2; delay(50);      
 }
  if (skor>30 && skor<=40){     
    hiz = 3; delay(40);      
 }
 
}


BITMAP Kodu

Bıtmap kodunu şekiller için kullanıyoruz. Videoda da göründüğü gibi dörtgen şekil kullandım. Bitmap kodunu Arduino kodunuzun bulunduğu dosyaya atmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca Bitmap dosyası ile ilgili daha fazla bilgi almak için Arduino – LCD5110 Grafik Eğitimi-Kursu yazımı inceleyebilirsiniz.

//include for progmem function
#include <avr pgmspace.h=""></avr>

//our shape bitmap
const unsigned char arac []PROGMEM = { 
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 
};

//enemy ship bitmap
const unsigned char dusman_araci []PROGMEM = { 
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 
};


Yazarımızın diğer yazılarını incelemek için tıklayınız…

Yazar Detayları

Marmara Üniversitesi EEM.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir