Edebiyat,  Kitap

Kitap Önerisi

1-) Kemal TAHİR — Devlet Ana

Özet: Kitap Osmanlı imparatorluğunun aşiretliğindeki yaşam tarzı, adaletleri gelenek ve görenekleri konu edilerek nasıl devlet olma mertebesine yükseldiğinin destansı bir ifade tarzı ile okuyucuya verilmesi söz konusudur. Eserde Osmanlı imparatorluğunun aşiretlik devrine inilerek Söğüt’ teki yaşam tarzı dikkatlere sunulmuştur. Bu mekan içerisinde Osmanlı imparatorluğunun yükselmesine sebep olan tarihi şahsiyetler dahil edilmiştir. Bu şahsiyetler içinde osmanlı aşiretinin kurucusu Ertuğrul Gazi ile oğlu Osman Bey ve onun oğlu Orhan Bey müteala edilmektedir.


2-) Metin AYDOĞAN — Avrupa  Birliğinin Neresindeyiz?

Özet: Türkiye AB ilişkilerinin niteliğini kavramak ve bu ilişkilerin gelecekte Türkiye’ye vereceği biçimi görmek için; olay ve olguların, geçmişten gelen ve bugünü kapsayan tarihsel bir bütünlük içinde ele alınması gerekir. 19. Yüzyıl sömürgeciliğini, Osmanlı Devleti’ nin çöküşünü, Batı’nın bu çöküşteki rolünü, Anadolu işgalini, Türk Devrimi’ni 20. Yüzyıl emperyalizmini ve yarım yüzyıllık Yeni Dünya Düzeni’ni kavramadan; AB’ni anlamak ve ilişkilere Türkiye yararına yön veren politikalar üretmek olası değildir. Kapsamlı bir toplumsal bunalım içinde Türk halkı sürekli yoksullaşırken, bağımsızlığı ayakta tutan ulusal direnç noktaları yok edilirken ve yoğun bir kültürel yozlaşma yaşanırken; ulusal çözülmeyi hedef alan uygulamaların “batılaşma” ya da “çağdaşlaşma” adına ileri sürülebilmesi ve bu tutumun devlet politikalarına dönüşmesi, Türk ulusunun yaşamakta olduğu toplumsal trajedidir. Tarih ve ulus bilinci yoksunluğundan kaynaklanan acıklı durum; ulusal varlığın korunmasında “sonsuza” dek sürmesi mümkün olmayan, tehlikelerle dolu olumsuz bir süreç oluşturmaktadır. Türkiye’nin “AB’nin neresinde olduğunu” anlamak için Baltalimanı’ndan Tanzimat ve Islahat’a, Kemalist Devrim’den günümüz geri dönüş uygulamalarına dek uzanan bir yolculuğun yapılması ve olayların tarihsel bütünlük içinde ele alınması şarttır. Bu yapılmadan, yaşanan olumsuzluklara karşı önlem almak ve Türkiye’nin geleceğine yön vermek mümkün olmayacaktır. Bu kitap da ise tam olarak bu konular eleştirel ve ağır bir şekilde ele alınmıştır


3-) Grigory PETROV — Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Özet: Eser Finlandiya’nın tarihini ve  Fin Kültürü’nün  gelişimini  irdeleyen bir  kitaptır.  Eserde Bir zamanlar bataklıklar diyarı olan Finlandiya’nın bataklıktan “Beyaz Zambaklar Ülkesi “ne dönüştüren kültürel ve sosyal aşamaların  öyküsü irdelenmiştir.
“Finler uzun yıllar milli kültürlerinin gelişmesi ve ilerlemesi için çalışmışlar ve bugün birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek bir uygarlık derecesine ulaşmışlardır.”

Kitap hakkında M. Kemal ATATÜRK şöyle söylemiştir: Bu kitap tüm yoksulluğa, imkânsızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya’yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir. Ayrıca Cumhuriyetin ilk yılların da bizzat M. Kemal ATATÜRK tarafından askeri okullara okutulması zorunlu hale getirilmiştir.


4-) Zbigniew BREZEZİNSKİ — Büyük Satranç Tahtası

Özet: ABD güvenlik danışmanı ve önemli stratejisti tarafından 1997 yılında yazılan ‘’ Büyük Satranç Tahtası’’ adlı kitap, Avrasya kıtasını ve üzerindeki ABD çıkarlarını anlamak için yazılmış en önemli eserlerden biridir. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde ABD dış politikasına yön veren isimlerden biri olan Brzezinski, realist bir bakış açısıyla uluslararası sistemi değerlendirirken, enerji kaynakları bakımından zengin ve potansiyel olarak küresel güç olabilecek Avrasya devletlerini (Rusya, Fransa, Almanya, Çin, Japonya, İran, Türkiye) ve bu devletler üzerindeki ABD politikalarını jeopolitik ve jeostratejik terimleriyle okuyucuya bu kitapda aktarılmıştır.


Yazarımızın diğer yazılarını incelemk için tıklayınız…

Yazar Detayları

Dokuz Eylül üniversitesi.
İçinizden öyle biri…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir