Keşfet

Toplumsal Sözleşme ve 3 Filozof

Toplumsal sözleşme siyaset felsefesinde, siyasi sistemlerin kökenini ve meşruiyetini anlamak için kullanılan bir kavramdır.

Toplumsal sözleşme nin arkasındaki fikir, geçmişte varsayımsal bir noktada insanoğlunun hükümeti ve yasaları olmamasıydı. Fiziki güvenliklerini sağlama almak ve refah için gerekli şartları sağlamak amacıyla bu ilk insanlar aralarında bir anlaşma yaptılar. Yasaların istikrarı ve güvenliğinin karşılığında herkes başlangıçtaki özgürlüklerinin bazılarını bir hükümete devretti.

Thomas Hobbes (1588-1679).

İlk modern toplumsal sözleşme kuramcısı, İngiliz filozofu Thomas Hobbes’tir . Leviathan (1651) adlı kitabında, Hobbes hükümetten önceki hayatı – onun adlandırdığı gibi “doğa halini” – “yalnız, edepsiz, fakir, uygar olmayan ve kısa” olarak tarif eder. Yani, insanlar için tek akılcı seçenek, yetkiyi bir hükümdara terk ettikleri bir sosyal sözleşme oluşturmaktı. Hobbes’a göre doğa hali, o kadar kötüydü ki hükümdar ,ne kadar zalim ve keyfî olursa olsun, hakimiyeti tercih edilebilirdi. Bu yüzden isyan etme hakkımız yoktu. Hobbes, egemenliğin mutlak, koşulsuz güç sahibi olması gerektiğini ve herhangi bir kontrol mekanizması olamayacağını da savundu.

John Locke (1632-1704)

İngiliz filozofu John Locke , toplumsal sözleşmenin sadece insanların fiziki güvenliğini sağlamaktan daha fazla şey yapması gerektiğini düşündü. Aynı zamanda bireylerin yaşam , özgürlük ve mülkiyet haklarına saygı göstermeliydi. Toplumsal sözleşme tarafından oluşturulan siyasi yetki bu hakları ihlal ederse, Locke vatandaşların sözleşmeyi iptal etme ve isyan etme haklarının olduğunu savundu.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Toplumsal sözleşmenin diğer önemli kuramcısı, Fransız filozofu Jean-Jacques Rousseau’dur. 1761 yılınca Toplumsal Sözleşme adlı yazdığı kitabında siyasi bir sistemin kurulabilmesi için en iyi yöntemin toplumsal sözleşme olduğu açıklanmaktadır. Rousseau “Eğer dedikleri gibi, yasa koyucu veya hükümdar olsaydım, ne yapmak gerektiği hakkında yazı yazmakla oyalanmaz; ya yapılması gerekeni yapar, ya da susarım” açıklaması ile kitabı neden yazdığını açıklamıştır.Toplumsal Sözleşme ilerlemeci bir çalışmadır. Monarşik düzene karşı muhalif bir yapı taşıyan Toplumsal Sözleşme yasal düzeni hakim kılmayı amaçlamaktadır. Avrupa’da ve özellikle Fransa’da siyasi devrimlerin yapılabilmesi için teşvik edici bir nitelik taşımıştır.

Hiç kimse benim mutluluğumun kendi anlayışına göre olması konusunda beni zorlayamaz, herkes kendi mutluluğunu başkalarının özgürlüğünü sınırlamadığı ölçüde dilediği şekilde seçer.

Immanuel Kant


Yazarımızın diğer yazılarını incelemek için tıklayınız.

Yazar Detayları

Marmara Üniversitesi EEM.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir